Algemene voorwaarden

Op alle documenten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van Freshheads van toepassing.
Deze algemene voorwaarden van Freshheads zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 20106830.
 
Algemene voorwaarden:

Hosting voorwaarden: